O nás

Merger Vision je nezávislá česká poradenská firma poskytující služby v oblasti fúzí a akvizic. Naše znalosti a zkušenosti vychází z desetileté praxe v iniciaci a řízení transakcí v různých průmyslových odvětvích. Obvykle pracujeme na transakcích v hodnotě 5 až 30 milionů EUR.

Náš přístup, kterým se odlišujeme od konkurence, spočívá v:

  • S našimi klienty budujeme dlouhodobé osobní vztahy, sdílíme s nimi naše vize a praktické rady ještě předtím, než je učiněno rozhodnutí o zahájení prodejního či akvizičního procesu.
  • Našim klientům v sektoru malých a středních firem nabízíme vysoký profesionální standard služeb obvyklý pro velké mezinárodní transakce.
  • Naše nezávislost na jakékoli lokální finanční skupině je zárukou maximálního respektování potřeb klienta bez hrozby potenciálního konfliktu zájmů při realizaci transakce.
  • Ochrana důvěrných informací získaných v průběhu jednotlivých transakcí není pro nás jen smluvním závazkem, ale je základem naší podnikatelské filozofie.
  • Sdílíme s našimi klienty riziko – jako privátně vlastněná společnost jsme maximálně motivováni na úspěšném ukončení transakce – náš úspěch je podmíněn úspěchem klienta v dané transakci.

Na prodávající straně nejčastěji zastupujeme přímé soukromé vlastníky a rodinné firmy. Společnosti, které prodáváme, dosahují obvykle ročního obratu v rozmezí 5 – 50 milionů EUR. Na kupující straně jsou našimi klienty jak soukromí investoři tak nadnárodní koncerny.

Reference

„Osm spoluzakladatelů společnosti SOR Libchavy, spol s r.o. nemělo vlastní zkušenost s prodejem firmy. Poradenský tým vedený panem Marešem nás oslovil v době, kdy firma potřebovala učinit strategické rozhodnutí o svém dalším rozvoji. Jednou z variant byl její prodej kapitálově silnému investorovi. Poradce nám doporučil před rozhodnutím o zahájení prodejního procesu zpracovat ocenění firmy a analýzu vhodných potenciálních kupců. Na základě výsledků této analýzy se společníci rozhodli iniciovat prodejní proces cílený na předem definovanou skupinu investorů. Tým vedený panem Marešem měl naši plnou důvěru a sehrál při prodeji firmy klíčovou roli.“

Ing. Jaroslav Trnka,
spolumajitel a generální ředitel, SOR Libchavy, spol. s r.o., druhý nejvýznamnější výrobce autobusů v České republice*

*Uvedené vlastnické a manažerské pozice odpovídají stavu před realizací transakce a nemusí odpovídat současné skutečnosti.